• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Rentability workshop: Η Αποτελεσματική διαχείριση καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης

workshop rentability

Η αποτελεσματική διαχείριση καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, η αύξηση των κρατήσεων και του εισοδήματος που επιδιώκει ο Διαχειριστής και Ιδιοκτήτης καταλυμάτων δεν είναι μόνο η δημοσίευση τους στα κανάλια προώθησης, αλλά περιλαμβάνει θέματα που αφορούν:

-Την άμεση επικοινωνία με τους επισκέπτες,
-την αποτελεσματική διαχείριση των κρατήσεων που λαμβάνει από τα κανάλια προώθησης, από την Ιστοσελίδα του, από συστάσεις πελατών και από επαναλαμβανόμενους πελάτες,
-την σωστή διαχείριση των Οικονομικών (Εισπράξεις, πληρωμές, ταμειακή ρευστότητα),
-τον συντονισμό των συνεργατών του (αφίξεις, αναχωρήσεις, καθαριότητα),
-την προώθηση των καταλυμάτων του με άλλους τρόπους (Booking engine, Website, Social Media, e-mail Marketing),
-την αυτόματη δημιουργία στατιστικών αναφορών για την επισκόπηση και τον έλεγχο πεπραγμένων και
-την έκδοση παραστατικών (Τιμολόγιο, Απόδειξη είσπραξης, πληρωμής, Αναφορά στο TAXIS Net)

Θα σας περιμένουμε για να σας παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα του προγράμματος Rentability PMS.
Ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται για την επιτυχία του ο Διαχειριστής και Ιδιοκτήτης καταλυμάτων.

Σάββατο 25 Ιανουαρίου: Vergina Hall, διάρκεια workshop 45′

Αξίζει να το παρακολουθήσετε! Για εγγραφή

Previous ArticleNext Article