• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
HOTREC βραχυχρόνια

Η βραχυχρόνια μίσθωση στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχίας HOTREC

H Συνομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχίας, Εστίασης και Αναψυχής των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (HOTREC) μελετά τη βραχυχρόνια μίσθωση. …

βραχυχρόνια μίσθωση προορισμών

Τα δεδομένα από τη βραχυχρόνια μίσθωση μπορούν να αλλάξουν την τουριστική στρατηγική προορισμών

Τα δεδομένα από τη βραχυχρόνια μίσθωση, μπορούν να βοηθήσουν καθοριστικά τους Οργανισμούς Μάρκετινγκ Προορισμού (DMO’s) να διαμορφώνουν την κατάλληλη στρατηγική …

Send this to a friend