• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals

Υποχρεώσεις ιδιωτών εκμισθωτών βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω πλατφορμών τύπου AirBnB

Ο φορολογικός – λογιστικός κόμβος ενημέρωσης Tax Heaven παρουσιάζει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις των ιδιωτών εκμισθωτών βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω πλατφορμών.  …

Send this to a friend