• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της Βραχυχρόνιας Τουριστικής Μίσθωσης
Brexit Airbnb

Το Brexit επηρεάζει και την Airbnb

Η Airbnb πρόκειται να μεταφέρει την ευρωπαϊκή βάση πληρωμών της στο Λουξεμβούργο από το 2020 λόγω του Brexit. Η πλατφόρμα …