• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της Βραχυχρόνιας Τουριστικής Μίσθωσης
Brexit Airbnb

Το Brexit επηρεάζει και την Airbnb

Η Airbnb πρόκειται να μεταφέρει την ευρωπαϊκή βάση πληρωμών της στο Λουξεμβούργο από το 2020 λόγω του Brexit. Η πλατφόρμα …

μισθώσεις Airbnb πρόταση υπουργός

Μισθώσεις Airbnb: Τι θα περιλαμβάνει η πρόταση που θα καταθέσει ο υπουργός Τουρισμού

Πρόταση σχετικά με τις μισθώσεις Airbnb πρόκειται να καταθέσει ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης στον πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες. Βασικός …