• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Λήψη μέτρων κατά τη χρήση κλιματιστικών στα καταλύματα

Η λήψη μέτρων κατά τη χρήση κλιματιστικών στα καταλύματα είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει αρκετά το δημόσιο διάλογο αυτή την εποχή. Εκτός από τους γενικούς κανόνες υγιεινής και οι ίδιοι οι host αντιλαμβάνονται την ανάγκη προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες. Παράλληλα η τήρηση πρωτοκόλλων και η πιστοποίηση θα παίξουν κεντρικό ρόλο στις μέρες που έρχονται.

Ο κλιματισμός στα καταλύματα STRs

Κατά βάση τα κλιματιστικά που έχουν τοποθετηθεί στα καταλύματα STRs πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές εξοικονόμησης και θερμικής ενέργειας. Όμως τα δεδομένα αλλάζουν. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθηθούν χρηστικές τακτικές με κύριο ζητούμενο την ασφάλεια των επισκεπτών σε συνδυασμό με την άνετη διαμονή τους.

Τι συμβαίνει στα αστικά κέντρα

Στα αστικά κέντρα όπου τα καταλύματα βρίσκονται σε μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα τα κλιματιστικά έχουν αναλάβει το ρόλο της βασικής θερμαντικής και ψυκτικής μονάδας. Σε αυτό έχει συντελέσει και οικονομική κρίση.

Σε πολλές πολυκατοικίες η κεντρική θέρμανση δεν λειτουργεί λόγω του αυξημένου κόστους του πετρελαίου. Συχνά η απουσία αυτόνομης θέρμανσης κάνει επιτακτική την χρήση του κλιματιστικού. Όσον αφορά τους ζεστούς μήνες στα αστικά κέντρα η χρήση του κλιματιστικού είναι η μόνη διέξοδος για δροσιά και άνετη διαμονή. Κεντρικός κλιματισμός σε ένα διαμέρισμα πόλης είναι δύσκολο να έχει προβλεφθεί.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι guests κάνουν αλόγιστη χρήση του κλιματισμού, ζεστού ή κρύου προκαλώντας έτσι φουσκωμένους λογαριασμούς για τους hosts. Επίσης δεν είναι καθόλου σπάνιες περιπτώσεις που οι hosts αναζητούν τεχνικές λύσεις ώστε να ελέγχουν αυτή τη σπατάλη ενέργειας.

Η επιστημονική κοινότητα έχει επισημάνει πολλές φορές την διάδοση του Covid-19 μέσω του αέρα. Το υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει εγκύκλιο του στις 24-3-20 με θέμα:

“Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων

Στη εγκύκλιο δίνονται σαφείς συστάσεις για μέτρα προστασίας αλλά και για τεχνικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν όπως:

 • Αύξηση της παροχής του νωπού αέρα σε όλες τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
 • Πλήρης αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα
 • Συνεχής λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων ακόμη κι αν δεν λειτουργεί το τμήμα το οποίο
  τροφοδοτούν. Για λόγους αποφυγής πολλαπλασιασμού μικροοργανισμών
 • Στις κλιματιστικές μονάδες με περιστροφικούς εναλλάκτες αέρα θα πρέπει να σταματήσει η περιστροφή
  τους. Εάν είναι δυνατόν να απορρίπτεται ο αέρας χωρίς να διέρχεται από τον
  εναλλάκτη. Οι κλιματιστικές μονάδες με πλακοειδείς εναλλάκτες να τίθενται εκτός λειτουργίας εφόσον
  είναι εφικτό, παρότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός επικινδυνότητάς τους
 • Στις κλιματιστικές μονάδες με ανακυκλοφορία αέρα θα πρέπει να κλείσουν τους ρυθμιστές ροής
  (damper) ανάμειξης και να απορρίπτεται ο αέρας επιστροφής κατ’ ευθείαν στον
  εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο
 • Οι αεραγωγοί απόρριψης να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα σημεία
  αναρρόφησης φρέσκου αέρα
 • Οι μονάδες fan coil (FCU) όπου είναι εφικτό, να τίθενται εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό
  δεν είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7. Για λόγους αποφυγής της
  επαναιώρησης των ιών σε περίπτωση διακοπής και επαναλειτουργίας των μονάδων
 • Οι μονάδες οικιακού τύπου (split units) όπου είναι εφικτό, να τίθενται ομοίως εκτός
  λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 με
  παράλληλη λειτουργία φυσικού αερισμού
 • Ρύθμιση του εξαερισμού στην ταχύτητα που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή
  τουλάχιστον 2 ώρες πριν από το χρόνο χρήσης του κτιρίου και αλλαγή σε χαμηλότερη
  ταχύτητα 2 ώρες μετά το χρόνο χρήσης του κτιρίου
 •  Τις νύχτες, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες δεν συνιστάται η απενεργοποίηση του
  εξαερισμού, αλλά η διατήρηση των συστημάτων εξαερισμού σε λειτουργία αλλά με
  χαμηλότερη ταχύτητα
 • Αποφυγή αλλαγής των καθορισμένων επιπέδων θέρμανσης, ψύξης και πιθανής
  υγρασίας
 • Αποφυγή προγραμματισμού για τον καθαρισμό των αγωγών αυτήν την περίοδο. Θα
  πρέπει να ενθαρρύνεται ο καθαρισμός των αεραγωγών εφόσον γίνεται με μηχανικά
  μέσα (robots)
 • Για τις κλιματιστικές μονάδες και τις μονάδες οικιακού τύπου μονάδες οικιακού τύπου (split units) η
  αντικατάσταση των φίλτρων θα γίνεται σύμφωνα με την κανονική διαδικασία
  σύμφωνα με την προγραμματισμένη συντήρηση. Οι τακτικές εργασίες αντικατάστασης
  και συντήρησης φίλτρων θα εκτελούνται με χρήση και λήψη όλων των προστατευτικών
  μέτρων (ατομική προστασία, αερισμός χώρου, ασφαλής αποκομιδή των φίλτρων που
  αντικαθίστανται) συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής προστασίας.
  Εξασφάλιση του επαρκούς αερισμού όλων των χώρων με εξωτερικό αέρα

Στη post-covid 19 εποχή όλα αποτελούν μια πρόσκληση προσαρμογής. Όμως αυτές οι προκλήσεις θα καταστήσουν τα STRs ασφαλείς επιλογές για τους επισκέπτες. Κυρίως όμως θα δώσουν στους hosts ισχυρά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend