• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΠΟΜΙΔΑ: Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα στέγης

Επιστολή στον υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα έστειλε η ΠΟΜΙΔΑ αναλύοντας την πρόταση της για μείωση της φορολογίας μισθωμάτων για κύρια κατοικία.

Όπως ανέφερε και στο BnB Guest Conference ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς, η βραχυχρόνια μίσθωση κατηγορείται για την έλλειψη κατοικιών για εκμίσθωση ως κύρια κατοικία αλλά και για την αύξηση των μισθωμάτων.

Αν και η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική και ο κ. Παραδιάς την παρουσίασε αναλυτικά, η παρούσα χρονική συγκυρία δημιουργεί νέες προϋποθέσεις για την επίλυση του κατά τα άλλα υπαρκτού προβλήματος.

«Η θέσπιση της ήδη ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, η αύξηση της προσφοράς σε σχέση με το ότι δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχα αυξημένη ζήτηση καταλυμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και η μη αφαίρεση των τρεχουσών δαπανών (κοινοχρήστων, λογαριασμών κοινής ωφελείας, αποκατάσταση ζημιών κλπ.) από το φορολογητέο εισόδημα των ιδιοκτητών των κατοικιών αυτών, τους απέτρεψαν να λάβουν αριθμό μητρώου (ΑΜΑ) στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δηλαδή να λειτουργήσουν μέσα στο νέο νομικό πλαίσιο.

Οι κατοικίες αυτές που υπολογίζονται σε κάποιες δεκάδες χιλιάδες θα αποσυρθούν πολύ σύντομα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, πριν εφαρμοστεί το άρθρο 29 του νέου φορολογικού νόμου 4646/2019.  Όμως ο στόχος της κυβέρνησης πρέπει να είναι η άμεση επιστροφή τους στην αγορά των μισθώσεων κύριας κατοικίας!»

Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ προστατεύει ουσιαστικά παλαιούς και νέους ενοικιαστές κύριας κατοικίας, χωρίς την επιστροφή στον «μεσαίωνα» του Ενοικιοστασίου. Στόχος της πρότασης είναι η σταθεροποίηση των ενοικίων κατοικιών με τη μοναδική βιώσιμη μακροπρόθεσμα μέθοδο. Την αύξηση της προσφοράς κατοικίας στην αγορά των μισθώσεων.

Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για την κύρια κατοικία

Στα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων, (όπου παρέμεινε αμετάβλητη η φορολογική κλίματα της προηγούμενης κυβέρνησης, σε αντίθεση με τις λοιπές δύο κλίμακες (μισθωτών-συνταξιούχων και ελευθέρων επαγγελματιών όπου έγιναν αξιόλογες μειώσεις), προτείνουμε να γίνει μείωση αποκλειστικά και μόνον στο φορολογικό συντελεστή για τα μισθώματα από μισθώσεις κύριας κατοικίας (των κωδικών 103 & 104 φορολ. εισοδήματος ακινήτων) κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε κάθε ισχύον φορολογικό κλιμάκιο, ήτοι:  

Για μισθώματα κύριας κατοικίας μέχρι 12.000€ από 15% σε 5%

Για μισθώματα από 12.001 – 35.000€                    από 35% σε 25%     

Για μισθώματα από 35.001€ και άνω                     από 45% σε 35%.

H μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 10 μονάδες, θα αφορά μόνο τις μισθώσεις κύριας κατοικίας. Όχι τις επαγγελματικές και τις βραχυχρόνιες και κάθε άλλου είδους μισθώσεις.

Το φορολογικό αυτό μέτρο, που θα επικροτηθεί από όλη την κοινωνία, θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της προσφοράς των διαθέσιμων κατοικιών για κύρια κατοικία, καθιστώντας την ανταγωνιστικότερη από την προσφορά τους για βραχυχρόνιες μισθώσεις! 

Οι ιδιοκτήτες κατοικιών θα σπεύσουν να προσφέρουν κάθε διαθέσιμη κατοικία, σε ενοικιαστές αποκλειστικά κύριας κατοικίας. Έτσι θα διατεθεί στην αγορά, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, και μεγάλος αριθμός πλήρως ανακαινισμένων κατοικιών, σε άριστη κατάσταση.

Η δημοσιονομική απώλεια από τη μείωση, θα ισοσταθμιστεί από τη φορολόγηση δεκάδων χιλιάδων νέων μισθώσεων κύριας κατοικίας που θα επακολουθήσουν.

Η ΠΟΜΙΔΑ επίσης εκτιμά ότι θα γίνει επανεκκίνηση της αντιπαροχής. Ταυτόχρονα, επαναλειτουργεί σταδιακά η τραπεζική δανειοδότηση που θα επιτρέψει και πάλι σε πολλούς ενοικιαστές να αγοράσουν ιδιόκτητη κατοικία.Όλοι αυτοί οι πράγοντες εκτιμάται ότι θα σταθεροποιήσουν το ύψος των ενοικίων, λειτουργώντας πολύ πιο αποτελεσματικά από την επιδότηση ενοικίου.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend