• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ, ΝΟΜΙΚΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κύπρος | Τέλος διανυκτέρευσης και για τα short-term rentals

τέλος διανυκτέρευσης

Τέλος διανυκτέρευσης θα αποδίδουν πλέον οι ιδιοκτήτες αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στην Κύπρο.

Τη νομοθετική ρύθμιση προανήγγειλε το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου και επιβεβαίωσε η Ένωση Δήμων Κύπρου.

Το τέλος διανυκτέρευσης αφορά όσους διαθέτουν επαύλεις, κατοικίες και διαμερίσματα για βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις. Αυτό συμβαίνει ήδη με τα ξενοδοχεία, τα οργανωμένα διαμερίσματα, τα τουριστικά χωριά, κ.α.

Διαδικασία εγγραφής στο μητρώο/κατάλογο του Υφυπουργείου Τουρισμού της Κύπρου

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή των καταλυμάτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση στο μητρώο, έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι:

  1. Άδεια Οικοδομής και/ ή Πολεοδομική Άδεια για τον τύπο του καταλύματος – (Την επιστολή – πρώτη σελίδα)
  2. Πρόσφατο Λογαριασμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) που αφορά το συγκεκριμένο κατάλυμα.
  3. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας, ή διαβατηρίου, ή πιστοποιητικού σύστασης νομικού προσώπου, ανάλογα με τι δηλώνεται στην αίτηση ως επιχειρηματίας (ιδιοκτήτης ή δικαιούχος χρήστης) του καταλύματος.
  4. Υπογραμμένη (και σφραγισμένη με την σφραγίδα του νομικού προσώπου σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο) εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη του καταλύματος προς τον δικαιούχο χρήστη (επιχειρηματία) – Υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που δηλωθεί στην αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ότι, επιχειρηματίας είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος. Όταν ο ιδιοκτήτης του καταλύματος δηλωθεί στην αίτηση ως επιχειρηματίας, η εξουσιοδότηση ΔΕΝ υποβάλλεται.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Τουρισμού www.tourism.gov.cy

Αφού το κατάλυμα εγγραφεί στο Μητρώο των Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, λαμβάνει ειδικό σήμα και αριθμό μητρώου εγγραφής από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Μετά την απόκτηση αυτών ο διαχειριστής του καταλύματος μπορεί να διαφημίσει ή/και να ενοικιάσει το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα. Ο αριθμός μητρώου εγγραφής είναι απαραίτητο να αναγράφεται σε κάθε πλατφόρμα όπου διαφημίζεται το κατάλυμα, καθώς και σε όλες τις σχετικές συναλλαγές.

Το τέλος εγγραφής ανέρχεται στα €222 ανά τριετία για κάθε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα. Τα έσοδα από την ενοικίαση των καταλυμάτων υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με βάση τις διατάξεις των αντίστοιχων νομοθεσιών. Επίσης, θα υπόκεινται σε τέλη διανυκτέρευσης προς τις Τοπικές Αρχές.

Εφαρμογή από 7/2/22

Η ημερομηνία εφαρμογής του σχετικού Νόμου ορίζεται η 7/2/2022. Από αυτή την ημερομηνία το Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται να διεξάγει αυτεπάγγελτα έλεγχο σε οποιοδήποτε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα. Θα εξετάζεται η ύπαρξη άδειας εγγραφής στο μητρώο καθώς και η τήρηση των όρων εγγραφής του ως αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend