• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Μείωση ενοικίων κατά 40% για τις πληττόμενες για τον Απρίλιο

μείωση ενοικίων

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4683/2020 Μείωση ενοικίων κατά 40% για τις πληττόμενες για το μήνα Απρίλιο.

Περιέχει τη διάταξη για τη μείωση κατά 40% ενοικίων και στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Το σχετικό άρθρο του νόμου :
Αρθρο 26. Επέκταση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας – Κείμενο νόμου
Η παράγραφος 3 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α΄ 68), η οποία προστέθηκε με το ενδέκατο άρθρο της από 30 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) αναριθμείται σε παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της από…

Διαβάστε το άρθρο

Το άρθρο αυτό είναι χορηγία του Tax Heaven. Στρατηγικού συνεργάτη του BnB News

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend