• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Έκπτωση ΦΠΑ 25% και αναστολή πληρωμών βεβαιωμένων οφειλών

Έκπτωση ΦΠΑ 25% και αναστολή πληρωμών βεβαιωμένων οφειλών δίνει προς τους επαγγελματίες Short-Term Rentals η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε. Σύμφωνα με αυτή:

Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Α’) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», με το οποίο προστίθενται εδάφια στο άρθρο 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του και παρέχουμε οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Αναλυτικότερα :

1. Με τις Αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΥΟ) Α.1053/20-03-2020, Α.1054/20-03-2020 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις Α.1062/24-03-2020 & Α.1063/24-03-2020), οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 των άρθρων 2 και 1, αντίστοιχα, της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π., Α’ 55), παρατάθηκαν μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών και των βεβαιωμένων οφειλών από…

Διαβάστε το άρθρο

Το άρθρο αυτό είναι χορηγία του Tax Heaven. Στρατηγικού συνεργάτη του BnB News

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend