• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Να δοθεί παράταση στην καταβολή οφειλών και εισφορών

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Την Παρασκευή, 10.4.2020 εκπνέει η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ μη μισθωτών 2/2020  (θυμίζουμε πως με την εμπρόθεσμη καταβολή, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται και την έκπτωση του 25% (δείτε και σχετικό άρθρου του Δημ. Μπούρλου).

Ταυτόχρονα, την ίδια ημέρα, 10.4.2020 εκπνέει και η προθεσμία καταβολής:

i. Των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία τροποποίησε την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (55 Α΄). Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την….

Διαβάστε το άρθρο

Το άρθρο αυτό είναι χορηγία του Tax Heaven. Στρατηγικού συνεργάτη του BnB News

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend