• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Να δοθεί παράταση στην καταβολή οφειλών και εισφορών

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Την Παρασκευή, 10.4.2020 εκπνέει η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ μη μισθωτών 2/2020  (θυμίζουμε πως με την εμπρόθεσμη καταβολή, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται και την έκπτωση του 25% (δείτε και σχετικό άρθρου του Δημ. Μπούρλου).

Ταυτόχρονα, την ίδια ημέρα, 10.4.2020 εκπνέει και η προθεσμία καταβολής:

i. Των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία τροποποίησε την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (55 Α΄). Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την….

Διαβάστε το άρθρο

Το άρθρο αυτό είναι χορηγία του Tax Heaven. Στρατηγικού συνεργάτη του BnB News

Previous ArticleNext Article