• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μελέτη της Κομισιόν για τους κανονισμούς στα short-term rentals

έρευνα Κομισιόν

Η Κομισιόν ανέθεσε στην Oxford Research A/S να διεξάγει μελέτη σχετικά με τους κανονισμούς που επιβάλλουν τα κράτη μέλη στα short-term rentals (STR). Στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει δύο βασικά ζητήματα που προκύπτουν από τις εθνικές κανονιστικές προσεγγίσεις:

  1. Τους διαφορετικούς τύπους μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη διάκριση μεταξύ όσων παρέχουν περιστασιακά και σε ιδιωτική βάση υπηρεσίες βραχυχρόνιας ενοικίασης καταλυμάτων, και όσων είναι επαγγελματίες πάροχοι υπηρεσιών.
  2. Τους διαφορετικούς τύπους και κατηγορίες συστημάτων εγγραφής των παρόχων υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων.

Η μελέτη της Κομισιόν έχει στόχο τη χαρτογράφηση των διαφορετικών συστημάτων εγγραφής των καταλυμάτων STR σε όλη την Ευρώπη. Η μελέτη θα αξιολογήσει την πρακτική τους λειτουργία και τον αντίκτυπο στους παρόχους υπηρεσιών, τις εθνικές αρχές και τις πλατφόρμες.

Η έρευνα απευθύνεται σε οικοδεσπότες ως πάροχοι υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε αυτούς που προσφέρουν βραχυπρόθεσμη διαμονή μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Ζητά από τους οικοδεσπότες να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εγγραφής της πόλης τους ή της περιοχής τους. Επίσης τους ζητά να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τους κανόνες εγγραφής (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαφοροποιούνται ανάλογα με τους τύπους παρόχων υπηρεσιών, δηλαδή τους ιδιώτες έναντι των επαγγελματιών), καθώς και τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τη διαδικασία εγγραφής.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά από την Oxford Research σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων. Τα ευρήματα της μελέτης θα ανωνυμοποιηθούν, θα συγκεντρωθούν και θα παρουσιαστούν σε επίπεδο ΕΕ 27 ή/και σε εθνικό επίπεδο.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, με τη μορφή πολλαπλών απαντήσεων (multiple-choice) διαρκεί περίπου 10 λεπτά.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στην έρευνα πατώντας εδώ.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend