• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΟΜΙΚΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σημαντική δικαστική νίκη της Airbnb στην Ευρώπη

νίκη Airbnb Ευρώπη

Νίκη- κλειδί για την Airbnb στην Ευρώπη. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε σήμερα ότι η Airbnb προσφέρει υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και όχι μεσιτικές υπηρεσίες μισθώσεων ακινήτων.

Η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη νομική μεταχείριση της υπηρεσίας στα κράτη-μέλη και τους περιορισμούς που μπορεί να τεθούν.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Γαλλία δεν μπορεί να απαιτήσει από την Airbnb να διαθέτει επαγγελματική ταυτότητα κτηματομεσίτη.

Με την απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2019, Airbnb Ireland (C-390/18), το τμήμα μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου έκρινε, αφενός, ότι μια υπηρεσία διαμεσολάβησης η οποία έχει ως αντικείμενο την έναντι αμοιβής διευκόλυνση της επικοινωνίας, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μεταξύ, αφενός, δυνητικών μισθωτών και, αφετέρου, επαγγελματιών ή μη επαγγελματιών εκμισθωτών που προσφέρουν υπηρεσίες παροχής καταλύματος βραχείας διάρκειας, καθώς και την ταυτόχρονη παροχή ορισμένων άλλων υπηρεσιών παρεπόμενων της εν λόγω υπηρεσίας διαμεσολάβησης, πρέπει να χαρακτηρισθεί ως «υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας» εμπίπτουσα στην οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Γαλλία όφειλε να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σχετική της απόφαση, όπως προβλέπεται από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Κατά της πλατφόρμας είχαν προσφύγει και μεγάλα ξενοδοχεία της Γαλλίας, κατηγορώντας την Airbnb για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η Airbnb υποστήριξε ότι, ο ηλικίας 50 ετών νόμος της Γαλλίας για την ακίνητη περιουσία, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η πλατφόρμα εξέφρασε την ικανοποίησή της. Τόνισε ότι θέλει να συνεχίσει να εργάζεται με τις πόλεις “πάνω σε ξεκάθαρους κανόνες που επιτρέπουν στις οικογένειες και τις τοπικές κοινότητες να γίνονται παράγοντες ενός βιώσιμου τουρισμού”.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend