• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τι φέρνει η πρόταση της Κομισιόν για τη βραχυχρόνια μίσθωση

Ήρθε η πολυαναμενόμενη πρόταση της Κομισιόν για τη βραχυχρόνια μίσθωση και ουσιαστικά δεν αλλάζει το καθεστώς που επικρατεί στην Ελλάδα.

Η Κομισιόν, στην πρόταση κανονισμού, δίνει έμφαση στην ενίσχυση της διαφάνειας στη βραχυχρόνια μίσθωση. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές, παρέχοντας δεδομένα. Κάτι που ήδη γίνεται στην Ελλάδα, με τη συνεργασία της ΑΑΔΕ με τις πλατφόρμες.

Τα δεδομένα θα τα συγκεντρώνει η Eurostat προκειμένου να τα αξιοποιεί στις στατιστικές για τον τουρισμό. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί προκλήσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Τα δεδομένα θα αναφέρουν πού υπάρχουν καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ποιος τα έχει, πόσες κρατήσεις έχει, κ.λπ. Σε αυτά θα έχουν πρόσβαση τόσο οι εθνικές όσο και οι τοπικές αρχές, π.χ. οι δήμοι. Άρα, πλέον θα μπορούν, βασισμένοι σε στοιχεία, να διεκδικούν την επιβολή περιοριστικών κανόνων.

Επιπλέον, δημιουργείται ευρωπαϊκό μητρώο, με την έκδοση ενός μοναδικού αριθμού για κάθε καταχώριση. Ό,τι ακριβώς ισχύει δηλαδή και στην Ελλάδα, με το ΑΜΑ. Όσες καταχωρίσεις δεν το διαθέτουν, θα αποσύρονται από τις πλατφόρμες. Ένα πάγιο αίτημα του ΣΤΑΜΑ στην Ελλάδα.

Επίσης, η πρόταση της Κομισιόν αναγνωρίζει επί της ουσίας ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί μέρος του τουριστικού προϊόντος. Τα δεδομένα «θα τροφοδοτούν τον επικείμενο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για τον τουρισμό», αναφέρει η πρόταση. Σε μεγάλο βάθος χρόνου, αυτό ανοίγει τον δρόμο για κοινή αντιμετώπιση όλων των ειδών καταλυμάτων που φιλοξενούν ταξιδιώτες, τόσο σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία τους όσο σε θέματα ευρωπαϊκών ενισχύσεων και επιδοτήσεων.

Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι άμεσο, με δεδομένα τα γραφειοκρατικά γρανάζια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι τότε, όλοι οι εμπλεκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν, να πιέσουν, να προσαρμόσουν και τελικά να βρουν -ανάλογα με τη συγκυρία- ένα modus vivendi της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τι προβλέπει η πρόταση κανονισμού της Κομισιόν για τη βραχυχρόνια μίσθωση

Ίδια στοιχεία για όλους

Ζητά από τα κράτη μέλη να απαιτούν τα ίδια στοιχεία για την καταχώριση των ακινήτων. Και οι πλατφόρμες να δίνουν έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης σε κάθε ακίνητο.

Μοναδικός αριθμός καταχώρισης

Οι πλατφόρμες θα έχουν την υποχρέωση να προβάλουν αυτόν τον αριθμό. Επιπλέον, θα πρέπει να πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι εκμισθωτές καταχωρίζουν και προβάλλουν τους σωστούς αριθμούς. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να αναστέλλουν τους αριθμούς καταχώρισης και να ζητούν από τις πλατφόρμες να διαγράψουν τους μη συμμορφούμενους εκμισθωτές.

Κοινοποίηση δεδομένων από τις πλατφόρμες

Οι πλατφόρμες θα πρέπει να κοινοποιούν στις δημόσιες αρχές δεδομένα σχετικά με τον αριθμό διανυκτερεύσεων και τον αριθμό των μισθωτών μία φορά τον μήνα, με αυτοματοποιημένο τρόπο. Για τις μικρές και τις πολύ μικρές πλατφόρμες προβλέπονται δυνατότητες απλούστερης κοινοποίησης. Ακολούθως, οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να λαμβάνουν τα δεδομένα αυτά μέσω εθνικών «ενιαίων ψηφιακών σημείων εισόδου».

«Με τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί η χάραξη καλά στοχευμένης πολιτικής», υποστηρίζει η πρόταση.

Επεξεργασία δεδομένων από τη Eurostat

Tα δεδομένα που παράγονται στο πλαίσιο της εν λόγω πρότασης θα συμβάλλουν, σε συγκεντρωτική μορφή, στις στατιστικές για τον τουρισμό που παράγει η Eurostat και θα τροφοδοτούν τον επικείμενο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για τον τουρισμό.

«Οι πληροφορίες αυτές θα στηρίξουν την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό», αναφέρει η πρόταση.

Επιβολή κυρώσεων

Τα κράτη μέλη θα παρακολουθούν την εφαρμογή αυτού του πλαισίου διαφάνειας. Και θα θεσπίσουν σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του εν λόγω κανονισμού.

Επόμενα βήματα

Η πρόταση της Επιτροπής θα συζητηθεί με σκοπό την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Μετά την έκδοσή της και την έναρξη ισχύος της, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους διετή περίοδο προκειμένου να θεσπίσουν τους αναγκαίους μηχανισμούς για την ανταλλαγή δεδομένων.

Ιστορικό

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς στην ΕΕ και ενισχύονται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία των πλατφορμών. Αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των τουριστικών καταλυμάτων στην ΕΕ. Και ο αριθμός τους αυξάνεται σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ. Η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID. Ο αριθμός των κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων τα καλοκαίρια 2020 και 2021 ήταν υψηλότερος από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2018. Επιπλέον, ο αριθμός των κρατήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 138 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων έχουν αποκτήσει ζωτική σημασία για το τουριστικό οικοσύστημα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μισθωτών και των εκμισθωτών, καθώς και για πολλές κοινότητες, δημιουργώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες και προκλήσεις.

Η πρόταση κανονισμού για τη συλλογή και την κοινοχρησία δεδομένων σχετικά με τις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων αποτελεί βασική δράση της οδού μετάβασης για τον τουρισμό, η οποία δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Η πρόταση ανακοινώθηκε στη στρατηγική της Επιτροπής για τις ΜΜΕ του Μαρτίου 2020 με σκοπό την προώθηση της ισόρροπης και υπεύθυνης ανάπτυξης της συνεργατικής οικονομίας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, με πλήρη σεβασμό των δημόσιων συμφερόντων.

Επίσης, θα συμπληρώσει τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες που ρυθμίζει τις επιγραμμικές πλατφόρμες, και τους κανόνες της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend