• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέχρι το τέλος του 2022 οι ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ευρώπη

Μέχρι τα τέλη του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τη νομοθετική πρωτοβουλία με τις ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση καταλυμάτων (STR) στην Ευρώπη.

Αυτό γνωστοποίησαν την Τρίτη 12 Οκτωβρίου με κοινή τους ανακοίνωση οι οργανώσεις των ξενοδοχείων, εστιατορίων, μπαρ και καφέ (HOTREC) και των Συνδικάτων εργαζομένων στους τομείς των Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού (EFFAT) στην Ευρώπη.

Όπως επισημαίνουν οι δύο φορείς, στην πραγματικότητα, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις καταλυμάτων αναπτύσσονται με ταχύτατο ρυθμό και διευρύνουν το μερίδιό τους στον τομέα της φιλοξενίας. Παρά τον αυξανόμενο επαγγελματισμό, υπογραμμίζεται στην κοινή ανακοίνωση, εξακολουθούν να είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτες.

Αυτό το νέο φαινόμενο φιλοξενίας τουριστών, σημειώνουν οι δύο φορείς, έχει προκαλέσει πολλούς κινδύνους και προκλήσεις, όπως αθέμιτο ανταγωνισμό, κινδύνους για την ασφάλεια, μη δηλωθέντες φόρους εισοδήματος και πίεση στην εξεύρεση οικονομικά προσιτής στέγασης.

Με βάση την αξιολόγηση του αντίκτυπου των STR στις επιχειρήσεις και την απασχόληση στον τομέα της φιλοξενίας, οι δύο κοινωνικοί εταίροι συμφωνούν ότι απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες για να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις και να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και ο θεμιτός ανταγωνισμός.

Οι προτάσεις

Προς αυτή την κατεύθυνση, HOTREC και EFFAT, εισηγούνται στις επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις στην Ευρώπη, η Επιτροπή να προνοήσει για:

** Την καθιέρωση ενός υποχρεωτικού συστήματος εγγραφής σε κεντρικό Μητρώο όλων των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Παράλληλα, πρέπει να θεσπισθούν υποχρεώσεις κοινής χρήσης δεδομένων από τις πλατφόρμες, οι οποίες θα παρέχουν στις Αρχές τα σχετικά δεδομένα.

** Τη θέσπιση μέτρων που θα διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια σε επισκέπτες και εργαζομένους. Όπως ισχύει και για τα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα.

** Τη διασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού από το σύνολο των καταλυμάτων και των STR.

** Η νέα νομοθεσία να τηρείται πλήρως από όλους τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και τουρισμού. Η αποτελεσματική επιβολή, θα υποστηρίζεται από πόρους και νομική εξουσία ώστε οι δημόσιες αρχές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

Σκοπός πρέπει πάντα να είναι:

– Να προστατεύονται οι πελάτες

– Οι εργαζόμενοι να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης, με απόλυτο σεβασμό και διασφάλιση των  δικαιωμάτων τους.

– Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις να απολαμβάνουν ένα δίκαιο ανταγωνιστικό περιβάλλον / ίσους όρους ανταγωνισμού.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend