• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τι προτείνει η HOTREC για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ευρώπη

HOTREC βραχυχρόνιες μισθώσεις

Συστάσεις και κατευθύνσεις σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κάνει η HOTREC. Πρόκειται για τη Συνομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχίας, Εστίασης και Αναψυχής των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η HOTREC δημοσίευσε έκθεση όπου διατυπώνει τους στόχους τους οποίους θα εξυπηρετήσει η εισαγωγή αποτελεσματικών, αναλογικών και δίκαιων κανόνων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπως:

** Εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού με άλλους παρόχους υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων.

** Διασφάλιση ότι η ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων δεν υπονομεύει την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση για τους κατοίκους.

** Προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων ανά γειτονιά.

** Διασφάλιση ότι η ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων συμβάλλει αποτελεσματικά στην τοπική οικονομία και στην ανάκαμψη της τουριστικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έκθεση αξιοποιεί στοιχεία και δεδομένα τόσο από δευτερογενείς πηγές όσο και από συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους δημόσιων φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στο τρίτο τρίμηνο του 2022.

Οι βασικές ενότητες της έκθεσης

Η έκθεση της HOTREC αναλύει:

** Τα πολλαπλά ορόσημα (π.χ. παρεμβάσεις νομοθετικού περιεχομένου, πρωτοβουλίες από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, δικαστικές αποφάσεις) που έχουν συντελέσει στην εξέλιξη των υπηρεσιών και των ρυθμίσεων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

** Τις τάσεις προσφοράς και ζήτησης που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων μετά την πανδημία.

** Μια σειρά διδάγματα από την εφαρμογή κανόνων για βραχυχρόνιες μισθώσεις σε προορισμούς στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

** Αναλυτικές κατευθύνσεις για τους τύπους δεδομένων που θα καταστήσουν αποτελεσματική την εφαρμογή των κανόνων.

** Τις συστάσεις της HOTREC για διαφορετικούς κανόνες (π.χ. εγγραφή σε μητρώο βραχυχρόνιων μισθώσεων, φορολόγησης, ασφάλεια και προστασία των καταναλωτών, διαμοιρασμός δεδομένων ανάμεσα στις πλατφόρμες και τις αρμόδιες αρχές).

Η έκθεση με τίτλο ‘HOTREC Position Paper on EU-wide Regulation of Short-term Rentals’ εκπονήθηκε από την TOPOSOPHY.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend