• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τι δείχνει η δημόσια διαβούλευση της Κομισιόν για τη βραχυχρόνια μίσθωση

Η Κομισιόν δημοσίευσε μια συνοπτική έκθεση σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για τη βραχυχρόνια μίσθωση (short-term rentals – STR). Οι απαντήσεις είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Και σίγουρα δίνουν ένα στίγμα, τουλάχιστον ως προς την κατεύθυνση που θα κινηθούν οι αποφάσεις που καλείται να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ό,τι αφορά το κανονιστικό πλαίσιο των STR.

Ταυτόχρονα όμως ανατρέπει και μια σειρά από “μύθους”:

 1. Η βραχυχρόνια μίσθωση έχει θετικό αντίκτυπο στον τουρισμό
 2. Την επιλέγουν ταξιδιώτες που δεν θα επισκέπτονταν έναν προορισμό αν δεν υπήρχαν αυτά τα καταλύματα
 3. Ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης σε αγροτικές περιοχές είναι σημαντικός
 4. Η συντριπτική πλειοψηφία των οικοδεσποτών υποστηρίζει τη διαφάνεια

Αυτή η έκθεση παρέχει μια πραγματική επισκόπηση των απαντήσεων που ελήφθησαν. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των υπηρεσιών της. Λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων θα είναι διαθέσιμη στην Έκθεση Εκτίμησης Επιπτώσεων που θα δημοσιευθεί αργότερα.

Η δημόσια διαβούλευση της Κομισιόν για τη βραχυχρόνια μίσθωση συγκέντρωσε συνολικά 5.696 απαντήσεις. Η πλειοψηφία των απαντήσεων υποβλήθηκε από μεμονωμένους (78,1% – 4.278) και επαγγελματίες (11,1% – 606) οικοδεσπότες. Οι περισσότερες απαντήσεις υποβλήθηκαν από τη Γαλλία (24,8% – 1.414), την Ιταλία (16,8% – 957), την Ισπανία (10,6% – 601) και τη Γερμανία (9,8% – 558).

Λίγα σημεία από τη συνοπτική έκθεση σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για τη βραχυχρόνια μίσθωση

Θετικός αντίκτυπος

Συνολικά, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι τα STR έχουν θετικό οικονομικό αντίκτυπο και αποφέρουν οφέλη στον τουριστικό τομέα. Αυτή η δήλωση υποστηρίζεται από τους περισσότερους οικοδεσπότες (97,5% – 4.762 από 4884), περίπου το 88% (23 από 26) των δημόσιων αρχών και όλες τις πλατφόρμες κρατήσεων.

Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι τα STR εξυπηρετούν ανεκπλήρωτες τουριστικές ανάγκες σε αντίθεση με τις παραδοσιακές προσφορές διαμονής.

Tο 47% (2.564 από τους 5.479) των συμμετεχόντων δεν βλέπει κανένα μειονέκτημα. Oι υπόλοιποι ερωτηθέντες εντόπισαν αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τα STR. Αυτές είναι οι αυξανόμενες τιμές ενοικίου και ζητήματα ασφάλειας.

Η δραστηριότητα των οικοδεσποτών

Όσον αφορά τη δραστηριότητα των οικοδεσποτών:

 • Το 63,1% (3.082 από 4.884) προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αστικές περιοχές
 • Το 32,5% (1.587 από 4.884) προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αγροτικές περιοχές.

Το 91,3% των οικοδεσποτών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί μεγάλες πλατφόρμες όπως η Airbnb, η Booking ή η Expedia.

Ορισμένοι οικοδεσπότες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους διασυνοριακά:

 • 16,3% (796 από 4.884) δηλώνουν ότι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε χώρα διαφορετική από τη δική τους.
 • 13,6% (664 από 4.884) δηλώνουν ότι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερες από μία πόλεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι οικοδεσπότες ισχυρίστηκαν ότι προκύπτουν σημαντικές δαπάνες για τη συμμόρφωση με διαφορετικές υποχρεώσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Για τους κανονισμούς και τις ρυθμίσεις

Για σκοπούς σχεδιασμού πολιτικής, το 73,1% (19 από τις 26) των δημόσιων αρχών υποδηλώνει την ανάγκη για μη προσωπικά δεδομένα και το 26,9% (7 από τις 26) για προσωπικά δεδομένα. Οι δημόσιες αρχές (και οι διαδικτυακές πλατφόρμες) συμμερίζονται την ίδια άποψη, με το 92,3% (24 από τις 26) να εκφράζουν προτίμηση για απαιτήσεις κοινής χρήσης δεδομένων (ουσιαστικές και διαδικαστικές) που διευκολύνονται σε επίπεδο ΕΕ.

Το 56,6% (3.224 από τους 5.695) του συνόλου των ερωτηθέντων θεωρούν την υποχρέωση εγγραφής οικοδεσποτών ως ένα εργαλείο για την αύξηση της διαφάνειας στα STR.

Ερωτηθέντες για την αξία μιας πιο εναρμονισμένης προσέγγισης σε ό,τι αφορά την εγγραφή οικοδεσποτών εντός της ΕΕ, το 70,9% (4.039 από τους 5.695) σήλωσε ότι προτιμά ένα ενιαίο σύστημα καταχώρισης, βάσει ενός προτύπου της ΕΕ. Το 77,8% (4.432 από 5.695) του συνολικού αριθμού των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι ο αριθμός εγγραφής θα πρέπει να εμφανίζεται στην καταχώριση.

Οι ερωτηθέντες δεν τάσσονται υπέρ της ύπαρξης αυστηρότερων περιορισμών, όπως τον περιορισμό του αριθμού διανυκτερεύσεων ή του ποσού του παραγόμενου εισοδήματος. Ωστόσο, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (31,2% – 1.777 από 5.695) υποστηρίζει έναν περιορισμό στον αριθμό των ενοικιαζόμενων δωματίων/κατοικιών ανά οικοδεσπότη.

Σε ό,τι αφορά τους κανόνες και τις απαιτήσεις που οι ερωτηθέντες θεωρούν αποδεκτές για τα STR:

 • το 69,9% (3.982 από 5.695) υποστηρίζει την υποχρεωτική εγγραφή των οικοδεσποτών
 • το 39% (2.221 από 5.695) υποστηρίζει την απαίτηση αδειοδότησης των οικοδεσποτών
 • το 40% (2.278 από 5.695) τάσσεται υπέρ ενός συστήματος αδειοδότησης των οικοδεσποτών, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες STR με πιο επαγγελματικό τρόπο.

Στο 4ο BnB Greece Conference, η γενική γραμματέας της European Holiday Homes Association (EHHA) θα συζητήσει με εκπροσώπους συνδέσμων βραχυχρόνιας μίσθωσης από διάφορες χώρες της Ευρώπης για την κατεύθυνση που ετοιμάζεται να πάρει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μη χάσετε την ευκαιρία να κλείσετε τη θέση σας!

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend