• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Airbnb πρότεινε 5 νέους κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην ΕΕ

Airbnb κανόνες ΕΕ

Πέντε προτάσεις για τους νέους κανόνες στην ΕΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατέθεσε χθες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Airbnb.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, 13 Δεκεμβρίου, έληξε η προθεσμία της σχετικής διαβούλευσης. Κατά τις πληροφορίες, έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή πάνω από 5.000 προτάσεις από εκπροσώπους πόλεων και επαγγελματικών φορέων. Οι περισσότερες εισηγήσεις έγιναν από τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία.

Η Airbnb δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τις Αρχές να επιβάλουν εναρμονισμένους κανόνες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην ΕΕ. Σκοπός, όπως τονίζει, είναι να «ξεκλειδώσει» τα οφέλη της φιλοξενίας για εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τους κερδοσκόπους ακινήτων και τον υπερτουρισμό. Oι προτάσεις της, όπως υπογραμμίζει, θα εξαλείψουν τους απαρχαιωμένους και κατακερματισμένους κανόνες που διαφέρουν πολύ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι 5 προτάσεις

1. Δημιουργία μητρώου υποδοχής στην ΕΕ

Ένα νέο μητρώο υποδοχής σε ολόκληρη την ΕΕ θα διασφάλιζε ότι οι οικοδεσπότες θα έχουν πρόσβαση σε δίκαιους και αναλογικούς κανόνες και θα διατηρούν το δικαίωμά τους να παρέχουν υπηρεσίες ως θεμελιώδη ελευθερία της ΕΕ.

Ένα κοινό σύστημα της ΕΕ, που θα αντικαταστήσει τις τοπικές εγγραφές, θα εξορθολογίσει όλο το πλαίσιο λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αυτό θα στηρίξει τους καθημερινούς οικοδεσπότες που επηρεάζονται δυσανάλογα από επαχθείς τοπικούς κανόνες.

Η Airbnb θα υποστήριζε αυτή τη διαδικασία, διασφαλίζοντας ότι μόνο οι οικοδεσπότες με αριθμό εγγραφής ΕΕ επιτρέπεται να δημοσιεύουν καταχωρίσεις στην πλατφόρμα.

2. Αποσαφήνιση τοπικών κανόνων και εισαγωγή διασφαλίσεων για τους καθημερινούς οικοδεσπότες

Η Airbnb νοιάζεται πρωτίστως για να έχουν οφέλη οι απλοί οικοδεσπότες, που μισθώνουν το ακίνητό τους σε ταξιδιώτες. Γι’ αυτό και τάσσεται υπέρ του ελέγχου ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική συγκέντρωση της δραστηριότητας από κερδοσκόπους, που επηρεάζει τη στέγαση των κατοίκων.

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, η πλατφόρμα ζητεί να υπάρχει συντονισμένη δράση και πολιτικές που θα περιορίζουν τους κερδοσκόπους ακινήτων.

Οι τοπικές άδειες, πέραν του κεντρικού μητρώου της ΕΕ, θα πρέπει να εκδίδονται μέσα σε λογικά πλαίσια και να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Παράλληλα θα προστατεύουν τους καθημερινούς οικοδεσπότες από υπερβολικούς περιορισμούς.

3. Υποστήριξη στην επιβολή των κανόνων

Η  Airbnb δεσμεύεται ότι δεν θα επιτρέπει καταχωρίσεις ακινήτων στην πλατφόρμα, που δεν έχουν αριθμούς εγγραφής ΕΕ. Επίσης, μέσω του City Portal, θα παρέχει πληροφορίες στους αρμόδιους δημόσιους φορείς για την παρουσία της Airbnb στις γειτονιές. Έτσι, θα διευκολύνεται η επιβολή των νόμων.

4. Μεγαλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα

Η Airbnb δεσμεύεται να συνεργαστεί με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ για να μοιράζεται δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα φιλοξενίας σε επίπεδο ΕΕ. Ετσι, θα διασφαλίζει ότι οι τοπικές και εθνικές αρχές θα διαθέτουν τα απαραίτητα δεδομένα για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών και για την είσπραξη των φόρων.

5. Υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων

Η Airbnb θα συνεχίσει να συνεργάζεται με κυβερνήσεις και Αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ ώστε να αποτελεί μέρος της λύσης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Αυτό περιλαμβάνει την επέκταση των Γραμμών Υποστήριξης Γειτονιάς για την αντιμετώπιση του θορύβου και της όχλησης και για να κατευθύνει τη ζήτηση σε περιοχές, όπου οι τοπικές οικονομίες χρειάζονται υποστήριξη.

Η Airbnb υπενθυμίζει ότι μέσα από τη συνεργασία της με τις περισσότερες κυβερνήσεις και τις φορολογικές αρχές έχει βοηθήσει στην είσπραξη πάνω από 315 εκατ. ευρώ στην ΕΕ.

Μπορείτε να δείτε εδώ ολόκληρο το Host Action Plan της Airbnb για την ΕΕ. 

Το ετήσιο συνέδριο των Vacation Rentals

Αποκτήστε το εισιτήριο σας

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend