• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ

Eurostat: Αρνητικό ρεκόρ για τα ακίνητα στην Ελλάδα την τελευταία 10ετία – Πόσο μειώθηκαν οι τιμές και τα ενοίκια

Δραματική μείωση τόσο στις τιμές των κατοικιών όσο και στα ενοίκια καταγράφεται στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία 2010-2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των κατοικιών στη χώρα μας το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2010 ήταν μειωμένες κατά 28,1%. Αντίστοιχα των ενοικίων ήταν μειωμένες κατά 25,2%.

Αξιοσημείωτο ότι μειώσεις και στα δύο αυτά μεγέθη καταγράφονται στην Ε.Ε. μόνο στην Ελλάδα και Κύπρο αυτή τη δεκαετία. Ενώ στα ενοίκια μείωση υπάρχει και στην Ισπανία και Ιταλία. Σε όλες τις άλλες χώρες υπάρχει αύξηση τόσο στα ενοίκια όσο και στις τιμές των κατοικιών.

Αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία στην Ε.Ε. αυτή τη δεκαετία:

Κατά τη σύγκριση του τέταρτου τριμήνου του 2020 με το 2010, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 18 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν σε 23 κράτη μέλη και μειώθηκαν σε τέσσερα. Οι υψηλότερες αυξήσεις  καταγράφονται στην Εσθονία (+112,8%), το Λουξεμβούργο (+ 99,8%), την Ουγγαρία (+ 90,6%), τη Λετονία (+ 85,6%) και την Αυστρία (+ 81,4%). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-28,1%), στην Ιταλία (-15,2%), στην Ισπανία (-5,2%) και στην Κύπρο (-3,4%).

 

Για τα ενοίκια, η εικόνα είναι διαφορετική:

Κατά τη σύγκριση του τέταρτου τριμήνου του 2020 με το 2010, οι τιμές αυξήθηκαν σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Εσθονία (+ 143,5%), τη Λιθουανία (+ 109,2%) και την Ιρλανδία (+ 61,8%). Αντίθετα, μειώθηκαν στην Ελλάδα (-25,2%) και στην Κύπρο (-4,1%).

Η πορεία τιμών κατοικιών και ενοικίων στη 10ετία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μεταξύ του 2010 και του δεύτερου τριμήνου του 2011, οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια στην ΕΕ ακολούθησαν παρόμοια τάση. Από το δεύτερο τρίμηνο του 2011 όμως έχουν ακολουθήσει πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις. Ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου έως το τέταρτο τρίμηνο του 2020, οι τιμές των κατοικιών παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις.

τιμές ενοίκια

Μετά από μια απότομη πτώση μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2011 και του πρώτου τριμήνου του 2013, οι τιμές των κατοικιών παρέμειναν λίγο πολύ σταθερές μεταξύ του 2013 και του 2014. Στη συνέχεια, σημειώθηκε ραγδαία αύξηση στις αρχές του 2015, όταν οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από τα ενοίκια.

Κατά την περίοδο 2010 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2020, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 14,9%. Οι τιμές των κατοικιών κατά 28,6%.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend