• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ

Αυτοί είναι οι Airbnb hosts παγκοσμίως

Στην οικογένεια των hosts που δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα της Airbnb υπάρχουν άνθρωποι διαφόρων ηλικιών και επαγγελμάτων. Η Airbnb πραγματοποίησε τον Νοέμβριο του 2019 μια έρευνα προσπαθώντας να «χαρτογραφήσει» αυτή την πολυδιάστατη παγκόσμια κοινότητα.

Και κατέληξε στα εξής:

Οι hosts της Airbnb είναι εκπαιδευτικοί (10%) και εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη (9%). Βρίσκονται στη φιλοξενία (7%), στην τεχνολογία και στο λιανικό εμπόριο (και οι δύο 6%). Βρίσκονται επίσης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (6%) και στις κατασκευές (5%). Είναι καλλιτέχνες (5%) και σχεδιαστές. Περίπου ένας στους πέντε είναι συνταξιούχοι.

Ιστορικά, περισσότεροι από τους μισούς οικοδεσπότες στην Airbnb ήταν γυναίκες. Κάτι που η πλατφόρμα αναφέρει ως επίτευγμα, ειδικά για χώρες που οι γυναίκες αγωνίζονται να κατακτήσουν τα δικαιώματά τους. «Εργαστήκαμε σε όλο τον κόσμο με οργανώσεις πολιτών και εργασίας που κυμαίνονται από την Παγκόσμια Τράπεζα, το NAACP στις ΗΠΑ, την Ένωση Αυτοαπασχολούμενων Γυναικών της Ινδίας, σε ομάδες αγροτικών κοινοτήτων στη Νότια Αφρική, την Κίνα και την Ιαπωνία για να διασφαλίσουμε ότι οι πληθυσμοί που εκπροσωπούνται λιγότερο έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα μας και τις οικονομικές ευκαιρίες που προσφέρει».

Η κοινότητα των Airbnb hosts περιλαμβάνει επίσης νέους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο οικονομικό κίνδυνο κατά τη διάρκεια αυτής της ύφεσης καθώς εξαφανίζονται θέσεις εργασίας που αφορούν νέο-εισερχόμενους.

Airbnb hosts

Πώς χρησιμοποιούν οι οικοδεσπότες τα κέρδη τους

Το 44% των οικοδεσποτών των ΗΠΑ που συμμετείχαν σε αυτήν την έρευνα δήλωσε ότι αυτοί ή κάποιος στο νοικοκυριό τους έχει επηρεαστεί αρνητικά από την COVID-19 με τη μορφή περικοπής αμοιβών, μειωμένων ωρών, χαμένης εργασίας ή απολύσεων. Από αυτούς τους οικοδεσπότες:

Το 38% χρησιμοποίησε το εισόδημα φιλοξενίας για να πληρώσει το ενοίκιο / υποθήκη όπου ζουν (σε σύγκριση με το 29% όλων των ερωτηθέντων στην έρευνα).

Το 34% χρησιμοποίησε το εισόδημα φιλοξενίας για να πληρώσει για καθημερινές ανάγκες, όπως φαγητό και φυσικό αέριο (σε σύγκριση με το 27% όλων των ερωτηθέντων στην έρευνα).

Το 29% το χρησιμοποίησε για την εξόφληση χρεών.

Το 14% το χρησιμοποίησε για να πληρώσει για υγειονομική περίθαλψη.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend