• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ

Η νέα απόφαση για τις μετακινήσεις των πολιτών

Η νέα απόφαση για τις μετακινήσεις των πολιτών δημοσιεύθηκε με αριθμό 24112/2020 η οποία τροποποιεί την Δ1α/Γ.Π οικ.20036/2020.

Σύμφωνα με την απόφαση ο περιορισμός της κυκλοφορίας δεν καταλαμβάνει τεχνικό προσωπικό κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Η μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες, γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η μετάβαση αυτή γίνεται εντός της περιφέρειας του τόπου κατοικίας ή προς όμορη περιφέρεια αυτής.

Στις περιπτώσεις μετακίνησης εκτός της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας, το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ.

Στις περιπτώσεις που η ανωτέρω μετακίνηση επιχειρείται με όχημα, επιβάλλεται επίσης το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για εξήντα (60) ημέρες.  Αυτό ισχύει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει.

Δείτε την 24112/09-04-2020 και την κωδικοποιημένη Δ1α/Γ.Π οικ.20036/22.3.2020 από το αρχείο του κόμβου

Το άρθρο αυτό είναι χορηγία του Tax Heaven. Στρατηγικού συνεργάτη του BnB News

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend