• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ

EUROSTAT: Πόσο συμμετέχουμε στην Οικονομία Διαμοιρασμού

Eurostat οικονομία διαμοιρασμού

Η οικονομία διαμοιρασμού αναφέρεται σε ένα σύνολο πρακτικών, μοντέλων και πλατφορμών (ιστότοπων ή εφαρμογών) που προσφέρουν πρόσβαση ιδιωτών σε αγαθά και υπηρεσίες μέσω συνεργατικών πλατφορμών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Eurostat το 2019 σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα νοικοκυριά και στα άτομα, το 21% των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χρησιμοποίησε ιστοσελίδες ή εφαρμογές για την ενοικίαση καταλύματος από άλλο άτομο το προηγούμενο 12μηνο.

Η οργάνωση υπηρεσιών μεταφοράς μέσω διαδικτύου ήταν λιγότερο δημοφιλής. Μόνο το 8% των ατόμων χρησιμοποίησαν μια εφαρμογή ή έναν ιστότοπο για να αγοράσουν υπηρεσίες μεταφορών από άλλο άτομο.

Οι περισσότεροι χρήστες χρησιμοποίησαν εξειδικευμένους ιστότοπους ή εφαρμογές, αλλά χρησιμοποιήθηκαν και άλλοι (συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών δικτύων).

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, οι χώρες στις οποίες οι διαδικτυακές συναλλαγές τέτοιου είδους ήταν πιο δημοφιλείς ήταν: το Λουξεμβούργο (46%), η Ιρλανδία (34%) και η Μάλτα (30%). Οι συναλλαγές αυτές ήταν οι λιγότερο δημοφιλείς στην Τσεχία (5%), την Κύπρο (5%) και τη Λετονία (8%).

Οι αντίστοιχες κρατήσεις για υπηρεσίες μεταφορών ήταν πιο δημοφιλείς στην Εσθονία (29%), την Ιρλανδία (26%) και τη Μάλτα (25%). Ενώ οι χαμηλότερες παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Κύπρο (2%).

Eurostat οικονομία διαμοιρασμού

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend