• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ

Airbnb Vs ξενοδοχεία: Νέα έρευνα φωτίζει πώς μπορούν να ανταγωνιστούν και να επωφεληθούν

Πριν αλέκτορα φωνήσαι… νέα έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει το χθεσινό μας άρθρο για το πώς μπορούν να ανταγωνιστούν τα Airbnb και τα ξενοδοχεία και να επωφεληθούν αντίστοιχα.

Ερευνητές από το Tepper School of Business του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon δημοσίευσαν νέα έρευνα στο περιοδικό INFORMS Marketing Science, η οποία αναδεικνύει τον αντίκτυπο που έχει η Airbnb και άλλες παρόμοιες εταιρείες της οικονομίας διαμοιρασμού στον κλάδο της φιλοξενίας. Τα ευρήματα δείχνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η παρουσία της Airbnb μπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση περισσότερης ζήτησης. Παράλληλα δημιουργεί προκλήσεις στις παραδοσιακές στρατηγικές τιμολόγησης ξενοδοχείων.

Η έρευνα θα δημοσιευθεί στην έκδοση Μαΐου του περιοδικού INFORMS Marketing Science με τίτλο “Ανταγωνιστική Δυναμική στην Οικονομία Διαμοιρασμού. Μια Ανάλυση στο Πλαίσιο του Airbnb και των Ξενοδοχείων”. Υπογράφεται από τους Hui Li και Kannan Srinivasan του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην είσοδο της πλατφόρμας ευέλικτης χωρητικότητας Airbnb. Μελέτησαν τον αντίκτυπό της στο ανταγωνιστικό τοπίο της παραδοσιακής βιομηχανίας καταλυμάτων σταθερής χωρητικότητας. Εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο η οικονομία διαμοιρασμού έχει αλλάξει θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία φιλοξενίας αντιμετωπίζει τις διακυμάνσεις ζήτησης και πώς πρέπει να ανταποκρίνονται τα παραδοσιακά ξενοδοχεία.

Οι συντάκτες των μελετών έλαβαν υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, τα εποχιακά πρότυπα, την τιμολόγηση και την ποιότητα των ξενοδοχείων, τη σύνθεση των καταναλωτών και την προσφορά καταλυμάτων Airbnb σε συγκεκριμένες αγορές. Επίσης, εξέτασαν παράγοντες όπως η στρατηγική της Airbnb προς τους ταξιδιώτες επιχειρηματίες, οι κυβερνητικοί κανονισμοί για την Airbnb, οι αλλαγές στις δαπάνες φιλοξενίας λόγω φορολογικών αλλαγών και υπηρεσιών τρίτων, καθώς και ο επαγγελματισμός των οικοδεσποτών.

Τα 4 συμπεράσματα

«Η ανάλυσή μας έδωσε αρκετά στοιχεία», δήλωσε ο Li. «Καταλήξαμε σε τέσσερα συμπεράσματα:

Πρώτον, η Airbnb «κανιβαλίζει» τις πωλήσεις των ξενοδοχείων, ιδιαίτερα των χαμηλότερων κατηγοριών.

Δεύτερον, η Airbnb μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση ή ακόμα και στην αύξηση της ζήτησης τις περιόδους αιχμής. Αντισταθμίζουν έτσι το ενδεχόμενο υψηλότερων τιμών ξενοδοχείων οι οποίες μερικές φορές μπορεί να λειτουργούν αποτρεπτικά για τους ταξιδιώτες.

Τρίτον, η ευέλικτη δυνατότητα διαμονής που δημιουργείται από την Airbnb μπορεί να διαταράξει τις παραδοσιακές στρατηγικές τιμολόγησης. Μάλιστα μπορεί να συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της ανάγκης για εποχιακή τιμολόγηση.

Και τέλος, καθώς η Airbnb στοχεύει και στους business travelers, τα ξενοδοχεία υψηλότερης κατηγορίας είναι πιθανό να επηρεαστούν».

Σχετικά με το ζήτημα του «κανιβαλισμού», οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε ορισμένες αγορές όπου η ζήτηση είναι πιο εποχιακή, οι τιμές και η ποιότητα των ξενοδοχείων είναι σχετικά χαμηλότερες και το ποσοστό των ταξιδιωτών αναψυχής είναι υψηλότερο, οι καταναλωτές είναι πιθανότερο να επιλέξουν την Airbnb παρά ξενοδοχεία.

Ο αντίκτυπος της Airbnb στη ζήτηση οφείλεται στις εποχιακές διακυμάνσεις της διαθεσιμότητας καταλυμάτων. Παραδοσιακά, τα ξενοδοχεία τείνουν να αυξάνουν τις τιμές τις περιόδους αιχμής και να τις μειώνουν τις περιόδους εκτός αιχμής. Όμως, με την παρουσία της Airbnb, οι ταξιδιώτες έχουν περισσότερες επιλογές τις περιόδους αιχμής, αναγκάζοντας την αγορά να μειώσει την εποχιακή τιμολόγηση.

Ωστόσο, σε περιόδους εκτός αιχμής, με την είσοδο της Airbnb, τα ξενοδοχεία ενδέχεται να μην χρειαστεί να μειώσουν τις τιμές. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι καθώς η χωρητικότητα μεταξύ της Airbnb και των ξενοδοχείων αυξάνεται με τη ζήτηση, αυτή η αυξημένη δυναμικότητα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση περισσότερων ταξιδιωτών σε έναν συγκεκριμένο προορισμό.

Πώς το κόστος των Airbnb επηρεάζει την κερδοφορία των ξενοδοχείων

Μέχρι στιγμής, το 90% των πωλήσεων της Airbnb προέρχονται από ταξιδιώτες αναψυχής. Δεδομένου ότι η εταιρεία στοχεύει και στην αγορά επαγγελματικών ταξιδιών, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ξενοδοχεία υψηλών κατηγοριών είναι πιθανό να επηρεαστούν περισσότερο. Και αυτό κυρίως λόγω του υψηλότερου ή χαμηλότερου λειτουργικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι οικοδεσπότες της Airbnb στις αγορές τους.

«Τα ξενοδοχεία υψηλών κατηγοριών επωφελούνται περισσότερο από τα υψηλότερα έξοδα που έχουν οι οικοδεσπότες Airbnb. Αλλά επίσης υποφέρουν περισσότερο από τα χαμηλότερα κόστη των Airbnb», δήλωσε ο Srinivasan. Ένα άλλο αξιοσημείωτο συμπέρασμα είναι ότι το όφελος από το υψηλό κόστος των Airbnb μειώνεται καθώς αυξάνεται το κόστος. Ενώ αντίθετα η απώλεια από το χαμηλότερο κόστος υποδοχής Airbnb συνεχίζει να μειώνεται καθώς μειώνεται το κόστος. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή αυστηρότερων κανονισμών στο Airbnb οι οποίοι θα αυξήσουν το κόστος για τους οικοδεσπότες δεν βοηθά την κερδοφορία των ξενοδοχείων πέρα ​​από ένα συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, η μείωση του κόστους υποδοχής Airbnb μπορεί να βλάψει την κερδοφορία των ξενοδοχείων.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend