• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ

Πότε θα σταματήσουμε να αλλάζουμε χειμερινή/καλοκαιρινή ώρα

daylight saving time

Μέχρι το 2021 φαίνεται ότι θα χρειάζεται να συνεχίζουμε να αλλάζουμε χειμερινή/καλοκαιρινή ώρα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) υποστήριξε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τερματισμό της εποχιακής αλλαγής ώρας. Ωστόσο ψήφισε την αναβολή της ημερομηνίας ισχύος από 2019, στο 2021. Έτσι οι χώρες που θα διατηρήσουν τη θερινή ώρα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την τελική  αλλαγή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου του 2021. Όσες προτιμούν να διατηρήσουν τη χειμερινή, μπορούν να προσαρμόσουν οριστικά τα ρολόγια τους την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του 2021.

Προστατεύοντας την ενιαία αγορά

Το Ευρωκοινοβούλιο κάλεσε τις χώρες-μέλη και την Κομισιόν να συντονίσουν τις αποφάσεις τους έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μόνιμη υιοθέτηση ώρας δεν θα διαταράξει την εσωτερική αγορά.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση αναβολής της ημερομηνίας εφαρμογής της οδηγίας κατά 12 μήνες.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο που υιοθετήθηκε αποτελεί τη θέση του ΕΚ για τις διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς της ΕΕ. Θα ακολουθήσει η τελική διατύπωση των κανόνων.

Σχετικές πληροφορίες

Απαντώντας σε πρωτοβουλίες πολιτών, τον Φεβρουάριο του 2018 το ΕΚ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την οδηγία σχετικά με τις ρυθμίσεις της θερινής ώρας και, εάν είναι απαραίτητο, να υποβάλει πρόταση για αναθεώρησή της.

Η αξιολόγηση έλαβε 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, από τις οποίες το 84% ήταν υπέρ του τερματισμού των αλλαγών της ώρας. Κατόπιν, η Επιτροπή κατέθεσε την πρότασή της, στην οποία μετά την ψηφοφορία στο ΕΚ θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι υπουργοί της ΕΕ.

Η ΕΕ ενοποίησε για πρώτη φορά τις ρυθμίσεις της καλοκαιρινής ώρας το 1980, προκειμένου να διασφαλίσει μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την αλλαγή της ώρας εντός της ενιαίας αγοράς, καθώς μέχρι τότε οι εθνικές πρακτικές και τα χρονοδιαγράμματα της θερινής ώρας διέφεραν. Η ισχύουσα οδηγία περί ρυθμίσεων θερινής ώρας απαιτεί οι χώρες της ΕΕ να αλλάζουν σε θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επιστρέφουν στη χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend