• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ

Τι κανόνες προτείνει η ταξιδιωτική τεχνολογία της Ευρώπης για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Εναρμονισμένο πλαίσιο, που θα εισαγάγει σαφείς και αναλογικούς κανόνες για βραχυχρόνιες μισθώσεις (STR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισηγείται στην Κομισιόν ο ευρωπαϊκός οργανισμός ταξιδιωτικής τεχνολογίας Eu Travel Tech.

Ενόψει της επερχόμενης πρωτοβουλίας της ΕΕ για ενιαίους κανόνες στα STR, ο Eu Travel Tech κατέθεσε τρεις προτάσεις για τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για τις δημόσιες αρχές, τους οικοδεσπότες και τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Οι προτάσεις

Οι βασικές συστάσεις του ευρωπαϊκού οργανισμού ταξιδιωτικής τεχνολογίας είναι:

Εισαγωγή εναρμονισμένων συστημάτων καταχώρισης

Τα συστήματα εγγραφής αποτελούν τη βάση για ένα ρυθμιζόμενο περιβάλλον STR. Ένα πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να στηρίζει αυτό το μέσο πολιτικής. Τα παράνομα μη καταγεγραμμένα ακίνητα θα πρέπει να διαγράφονται αμέσως από τις διαδικτυακές πλατφόρμες σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Χρήση συστημάτων εγγραφής για την υποστήριξη της ανταλλαγής δεδομένων

Τα συστήματα εγγραφής μπορούν να είναι μια αποτελεσματική πηγή δεδομένων από κεντρικούς υπολογιστές STR, παρέχοντας στις Αρχές μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της αγοράς για την υποστήριξη επικαιροποιημένων αποφάσεων πολιτικής. Οι πλατφόρμες STR θα μπορούσαν να παρέχουν συμπληρωματικά δεδομένα, όπου χρειάζεται.

Εξασφάλιση σαφών και αναλογικών κανόνων

Μια νομοθεσία της ΕΕ για τα STR θα πρέπει να εισαγάγει σαφείς ορισμούς για τους επαγγελματίες παρόχους και τα μεμονωμένα καταλύματα οικοδεσποτών για να αποφευχθεί η υπερβολική ρύθμιση του τομέα. Οι επαγγελματίες πάροχοι STR θα πρέπει να ορίζονται ανάλογα με το αν η δραστηριότητα STR είναι το κύριο επάγγελμά τους. Και ως εκ τούτου θα πρέπει να καθοριστεί ένα όριο με βάση το εισόδημα.

Καθώς ο τομέας των ταξιδιών και του τουρισμού ανακάμπτει από την πανδημία COVID-19, θα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα STR θα παραμείνουν πλεονέκτημα για τις τοπικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη και ότι θα θεσπιστούν σαφείς κανόνες για την αποφυγή κατακερματισμού και προκλήσεων για όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτόν τον χώρο. Η ταξιδιωτική τεχνολογία της Ε.Ε. ανυπομονεί να συμβάλει σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, τονίζεται στην επιστολή του Eu Travel Tech.

Οι προκλήσεις της αγοράς

Σε άλλο σημείο της επιστολής, ο Eu Travel Tech επισημαίνει:

** Τα STR γίνονται όλο και πιο δημοφιλή στην Ευρώπη. Προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις διαμονής σε ταξιδιώτες που αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και αυθεντικότητα στη διαμονή τους.

** Τα STR ωφελούν επίσης τις τοπικές κοινότητες. Συμβάλλουν στην καλύτερη γεωγραφική εξάπλωση των τουριστικών καταλυμάτων και βοηθούν να εμφανιστούν στον χάρτη λιγότερο γνωστοί προορισμοί.

** Η ανάπτυξη των STR τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει προκαλέσει ορισμένες προκλήσεις, ειδικά σε μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης πίεσης στη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτή στέγαση.

** Ελλείψει εναρμονισμένου πλαισίου για τα STR, αρκετοί ευρωπαϊκοί τουριστικοί προορισμοί έχουν υιοθετήσει διαφορετικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις στον τομέα. Ωστόσο, τέτοιοι κανόνες έχουν αποδειχθεί δύσκολο να επιβληθούν και συνέβαλαν στη δημιουργία ενός εξαιρετικά κατακερματισμένου ρυθμιστικού τοπίου στην Ευρώπη.

** Τα μέλη της ταξιδιωτικής τεχνολογίας της ΕΕ έχουν υποστηρίξει εδώ και καιρό ένα εναρμονισμένο πλαίσιο που θα εισαγάγει σαφείς και αναλογικούς κανόνες για την παροχή και την εμπορία υπηρεσιών STR. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης σχετικά με τις προκλήσεις που θέτει η ταχεία εξάπλωση των STR.

“Κατά την άποψή μας, τέτοιες προκλήσεις απαιτούν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που αποσαφηνίζει και εξισορροπεί προσεκτικά τους ρόλους και τις ευθύνες των διαφόρων εμπλεκόμενων παραγόντων – διαδικτυακών πλατφορμών, ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς και αρμοδιοτήτων των δημόσιων αρχών – και που στοχεύει στην τυποποίηση των προσεγγίσεων ανταλλαγής δεδομένων σε όλη την Ευρώπη”, τονίζει ο ευρωπαϊκός οργανισμός ταξιδιωτικής τεχνολογίας.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend