• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ

Ευρωβαρόμετρο: Τι δείχνει έρευνα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην ΕΕ

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις καταλυμάτων καθιστούν ελκυστικότερη την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών στην ΕΕ. Ωστόσο πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευρύτερες επιπτώσεις τους στις τοπικές κοινότητες. Αυτό υπογραμμίζεται σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.
Η έρευνα παρέχει στοιχεία που υπογραμμίζουν την ανάγκη για ισορροπημένη ανάπτυξη του κλάδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων καταλυμάτων. Αυτό σημαίνει να διατηρηθούν οι ευκαιρίες για τις καινοτόμες πλατφόρμες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, αλλά να υπάρχει παράλληλα συμμόρφωση με στόχους της δημόσιας πολιτικής, όπως η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής στέγης και η προστασία των κέντρων των πόλεων.

Βάσει της έρευνας που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2021 σε όλη την ΕΕ, το 25% των Ευρωπαίων κάνουν κράτηση σε βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Η μεγάλη πλειονότητα (89%) εξ αυτών θεωρούν ότι πρόκειται για μια θετική εμπειρία την οποία θα συνιστούσαν και σε άλλους. Σύμφωνα μάλιστα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο διευρυμένη προσφορά καταλυμάτων, στην εξασφάλιση καλύτερων τιμών (63%), σε καλύτερες παροχές (49%) και σε καλύτερες τοποθεσίες (43%).

βραχυχρόνιες μισθώσεις ΕΕ

Τα αρνητικά

Η απότομη αύξηση των υπηρεσιών αυτών μπορεί να έχει επιπτώσεις και πέραν των τουριστικών οικοσυστημάτων.

  • Περίπου οι μισοί ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις προκαλούν αύξηση της όχλησης από τους τουρίστες.
  • Το 45% θεωρεί ότι προκαλούν συμφόρηση και σκουπίδια.
  • Το 42% θεωρεί ότι προκαλούν υψηλότερες τιμές και πίεση στη διαθεσιμότητα στέγης.

βραχυχρόνιες μισθώσεις ΕΕΒάσει και των αποτελεσμάτων της έρευνας, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον ενδείκνυται η λήψη ενδεχόμενων νέων κανονιστικών μέτρων.
Τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου θα περιληφθούν επίσης στην κατάθεση απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της τρέχουσας δημόσιας διαβούλευσης για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Τα πορίσματα του Ευρωβαρόμετρου παρουσιάστηκαν και στο πρόσφατο πρώτο από τα δύο διαδικτυακά εργαστήρια για την οικονομία των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend