• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ

Ψηφίστε για το μέλλον της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει την απλοποίηση των κανονισμών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπορείτε και εσείς να επηρεάσετε το αποτέλεσμα συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση.

Αυτή η πρωτοβουλία θα διασφαλίσει ότι ισχύουν σαφείς και απλοί κανόνες για βραχυχρόνιες μισθώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Παράλληλα θα υποστηρίζονται οι δημόσιες αρχές στην προάσπιση των στόχων δημοσίου συμφέροντος.

Να σημειωθεί ότι μεγάλοι φορείς όπως η Airbnb και η Booking φροντίζουν να συμβάλουν στη συζήτηση. Γιατί να αφήσετε μόνο τους μεγάλους παίκτες να πουν τη γνώμη τους και αργότερα να διαμαρτυρηθείτε για αυτό;

Πώς θα συμμετέχετε

Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι «σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι φορείς βραχυχρόνιας μίσθωσης υπόκεινται σε μια μεγάλη ποικιλία κανονιστικών και συχνά επαχθών απαιτήσεων, που συχνά υιοθετούνται σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια πρόσβασης στην αγορά και να δυσκολέψουν την παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης, ιδίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».

Η πρόταση μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη ζωή και το έργο των διαχειριστών ακινήτων, των μεμονωμένων οικοδεσποτών, των πλατφορμών και των παρόχων υπηρεσιών.

Για να εκφράσετε τη γνώμη σας, μπείτε στην επίσημη Σελίδα Συνεισφοράς της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Έχετε προθεσμία μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2021. Τα ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα σε ορισμένες ή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Μπορείτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Γιατί διεξάγεται η διαβούλευση

Η Επιτροπή, στη στρατηγική της για τις ΜΜΕ του Μαρτίου 2020,  ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία για τις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων. Το έγγραφο σχετικά με τη δημιουργία διόδων μετάβασης στον τομέα του τουρισμού για ένα πιο ανθεκτικό, καινοτόμο και βιώσιμο οικοσύστημα περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- νομοθετική πρόταση για τη βελτίωση του πλαισίου για υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν παρατηρήσεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις δυνητικές επιπτώσεις των πιθανών μέτρων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων.

Ζητείται η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών για να συγκεντρωθούν απόψεις σχετικά με το ενδιαφέρον και τη χρησιμότητα των εν λόγω μέτρων και να παρασχεθούν τεκμηριωμένες πληροφορίες, δεδομένα και γνώσεις που μπορεί να είναι χρήσιμες για την παρούσα πρωτοβουλία. Τα αποτελέσματα της παρούσας διαβούλευσης θα παράσχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις επιπτώσεις της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υιοθετήσει την πρωτοβουλία το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend