• Η πύλη ενημέρωσης των επαγγελματιών της αγοράς Short-Term Rentals
ΝΕΑ

Έρχεται το 1ο συνέδριο Digital Nomads & Remote Workers

συνέδριο digital nomads & remote workers

Το 1ο Digital Mobilities Conference: Nomads & Remote Workers έρχεται στις 8 & 9 Νοεμβρίου 2021 από το Παρατηρητήριο Ψηφιακών Νομάδων (Digital Nomads Observatory – DNO), με σκοπό να μελετήσει αλλά και να προωθήσει αυτόν τον νέο τρόπο ζωής.

Ήδη το συνέδριο συγκεντρώνει στο πλευρό του ισχυρές συμμαχίες, που καταδεικνύουν τη σημασία που έχει για την ελληνική οικονομία και κοινωνία η προσέλκυση digital nomads & remote workers.

Ο κλάδος της βραχυχρόνιας μίσθωσης μπορεί να βρει μια μεγάλη ευκαιρία επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αυτή την αγορά.

Ελληνικό Εργαστήριο Κοινωνικής Καινοτομίας

Το Ελληνικό Εργαστήριο Κοινωνικής Καινοτομίας, (ΕΕΚΚ) ιδρυτικό μέλος του εγκεκριμένου από την ΕΕ, Διακρατικού Σχήματος Κοινωνικής Καινοτομίας SEED, συντονιζόμενο από τη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανακοίνωσε επισήμως την υποστήριξη, συνδρομή και ενεργό συμμετοχή του στο συνέδριο.

Για το ΕΕΚΚ οι Ψηφιακοί Νομάδες συνιστούν μια εξαιρετικά σημαντική, ανερχόμενη και διαρκώς διευρυνόμενη κοινωνική ομάδα. Οι κοινωνικές επεκτάσεις είναι πολύπλευρες για όλες τις χώρες της Ευρώπης, καθώς και τους ΟΤΑ και τις τοπικές κοινότητες αυτών. Οι ψηφιακοί νομάδες αναμένεται να αυξηθούν πληθυσμιακά τα επόμενα χρόνια. Ενσωματώνουν την ουσία της κοινωνικής καινοτομίας, καθώς αποτελούν κινητές μονάδες μεταφοράς γνώσης και διάχυσης της τεχνογνωσίας σε τοπικές κοινότητες. Οι νομάδες κατά την εκτίμηση του ΕΕΚΚ, απλώνονται μέσα στις τοπικές κοινότητες και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Παράλληλα λειτουργούν ως μοχλοί τοπικής ανάπτυξης και προόδου των κοινοτήτων και των πόλεων, που εγκαθίστανται. Το πράττουν αυτό μέσω της οικονομικής διάστασης, αλλά και μέσω της επιστημονικής και πολιτιστικής κουλτούρας που προσδίδουν στις τοπικές κοινότητες ανά την Ελλάδα.

Επιπλέον σύμφωνα με τη διαθέσιμη μελετητική βιβλιογραφία, αυτή η κατηγορία αναπτύσσεται ραγδαία, σε μέγεθος και ένταση. Διευρύνεται συνεχώς, λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης τάσης, για αποσύνδεση του χώρου εργασίας από την παροχή υπηρεσιών σε αυτή. Αλλά και λόγω των σημαντικών τεχνολογικών βελτιώσεων στους τρόπους παροχής εργασίας.

Rebrain Greece

Επιπλέον, το 1ο Digital Mobilities Conference: Nomads & Remote Workers λαμβάνει της υποστήριξης και της αιγίδας της πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE, η οποία μάλιστα έχει ήδη σε λειτουργία σχετική ψηφιακή πλατφόρμα διασύνδεσης των επιστημόνων του εξωτερικού με επιχειρήσεις στην Ελλάδα, δημιουργώντας για πρώτη φορά τέτοια σύγχρονη παροχή εκ μέρους της Πολιτείας. Η πρωτοβουλία επίσης θα συνδράμει με μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσπάθεια, καθώς και το συνέδριο σε μία σειρά πτυχών.

Η θεματολογία του συνεδρίου

Το 1ο Digital Mobilities Conference: Nomads & Remote Workers, μέσα από τη θεματολογία του, έχει ως στόχο να εντρυφήσει στις ανάγκες των ψηφιακών νομάδων και των εξ αποστάσεως εργαζομένων, έτσι ώστε να προετοιμάσει καλύτερα και να μεταφέρει γνώση σε όλους όσους θέλουν να προσελκύσουν αυτούς τους «επισκέπτες». Έλληνες και διεθνείς ομιλητές θα παρουσιάσουν best practices προορισμών που είναι top-of-the-list για digital nomads / remote workers. Ελληνικοί προορισμοί, φορείς και οργανώσεις θα ξεδιπλώσουν τις δράσεις που έχουν ήδη αναλάβει προκειμένου να προσελκύσουν αυτήν την κοινωνική ομάδα.

Στο συνέδριο επίσης θα αναδειχτεί το οικονομικό και κοινωνικό όφελος που προκύπτει από τη φιλοξενία ψηφιακών νομάδων και εξ αποστάσεως εργαζομένων για έναν προορισμό αλλά και για τη χώρα ολόκληρη. Επίσης θα παρουσιαστεί το νέο νομικό πλαίσιο που έχει υιοθετήσει η χώρα μας για την προσέλκυση digital nomads. Στο συνέδριο θα εξερευνηθούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που ανοίγονται σε όλο το φάσμα της οικονομίας, ως επακόλουθο της ανάδειξης της Ελλάδας σε προορισμό ιδανικό για digital nomads & remote workers.

Και υπό αυτό το πρίσμα, οι διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν να επωφεληθούν πολύ από αυτή την αγορά.

 

Το 1ο Digital Mobilities Conference: Nomads & Remote Workers θα πραγματοποιηθεί online.

Τη διοργάνωση του συνεδρίου αναλαμβάνει η ομάδα των The Savvy Reps, για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Νομάδων (Digital Nomads Observatory – DNO).

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στο www.digitalmobilities.gr.

Τα hashtags του συνεδρίου είναι #DigitalMobilities #DigitalMobilitiesGR

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend