ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Γνωρίζετε σε ποια κατηγορία καταλυμάτων στην Airbnb εμφανίζεται καταχώρησή σας; Η πλατφόρμα προχώρησε πρόσφατα σε μια αναβάθμιση και πλέον μπορείτε…

Δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση για την επιτυχία, αποφαίνονται συνεργάτες της AirDNA στο μπλογκ της. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι κορυφαίων φορέων…

Τα καταλύματα με βαθμολογία 100% για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους έχουν 18% περισσότερες κρατήσεις από τα καταλύματα των οποίων…